Fotoporculan.com - Fotokeramika

Ovalna


ovalna-1

VELIČINE
4X6 CM – C/B 250,00 KN / U BOJI 500,00 KN
5X7 CM – C/B 250,00 KN / U BOJI 500,00 KN
6X8 CM – C/B 250,00 KN / U BOJI 500,00 KN
7X9 CM – C/B 250,00 KN / U BOJI 500,00 KN
8X10 CM – C/B 280,00 KN / U BOJI 500,00 KN
9X12 CM – C/B 300,00 KN / U BOJI 500,00 KN
11X15 CM – C/B 400,00 KN / U BOJI 500,00 KN
13X18 CM – C/B 500,00 KN / U BOJI 750,00 KN
18X24 CM – C/B 820,00 KN / U BOJI 1.400,00 KN
24X30 CM – C/B 1.200,00 KN / U BOJI 1.900,00 KN

PDV je uračunat u cijenu

U cijenu je uračunata osnovna obrada fotografije i zlatni rub.
Cijena se odnosi na izradu slike s jednom osobom.