Fotoporculan.com - Fotokeramika

Bohemija


boemija-1

VELIČINE
7X9 CM – C/B 270,00 KN / U BOJI 450,00 KN
8X10 CM – C/B 270,00 KN / U BOJI 450,00 KN
9X11 CM – C/B 300,00 KN / U BOJI 500,00 KN
11X14 CM – C/B 400,00 KN / U BOJI 600,00 KN
14X16 CM – C/B 500,00 KN / U BOJI 800,00 KN
16X19 CM – C/B 600,00 KN / U BOJI 1.200,00 KN

PDV je uračunat u cijenu

U cijenu je uračunata osnovna obrada fotografije i zlatni rub.
Cijena se odnosi na izradu slike s jednom osobom.